Nazivmonografije SAZU
  

 

≈ 5  Linked objects

rreprreprreprreprrep
537243 | Narečje vasi Sele na Rožu / A. V. Isačenko
537275 | Pisma Primoža Trubarja / [uredil, uvodno študijo in opombe napisal] Jože Rajhman
537244 | Prešernove nemške poezije : s prevodi Otona Župančiča / [uredil in z uvodom in pripombami opremil Janko Glazer]
537283 | Sloveniae scriptores latini recentioris aetatis : opera scriptorum latinorum Sloveniae usque ad annum MDCCCXLVIII typis edita / collegit et digessit Primož Simoniti
537274 | Kraška polja Slovenije v Pleistocenu = Les poljé karstiques de la Slovénie au pléistocène / Anton Melik